Usługi

Audyt nieruchomości

Przeprowadzam audyty nieruchomości oraz transakcji nieruchomościowej

Zastanawiasz się czy Twoja nieruchomość spełnia założone oczekiwania?
Myślisz nad tym jakie korzyści możesz osiągnąć z wybranej transakcji?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli wykonany przeze mnie audyt nieruchomości . Jest to kompleksowa ocena i analiza nieruchomości lub transakcji nieruchomościowej w celu uzyskania wyczerpujących informacji i oceny dotyczących jej stanu prawnego, technicznego i komercyjnego.

Wykonuję audyty nieruchomości dla każdego rodzaju:

1. Audyt prawny nieruchomości: Audyt prawny skupia się na sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości. Polega na analizie dokumentów prawnych związanych z nieruchomością, takich jak akt notarialny, umowy dzierżawy lub najmu, księgi wieczyste, decyzje administracyjne, umowy o dofinansowanie, a także analizie przepisów prawa dotyczących danego typu nieruchomości. Celem audytu prawnego nieruchomości jest identyfikacja ewentualnych ryzyk prawnych, takich jak obciążenia hipotekami, prawo drogi, ograniczenia w użytkowaniu, spory prawne lub nieprawidłowości w dokumentacji.

2. Audyt techniczny nieruchomości: Audyt techniczny skupia się na ocenie stanu technicznego nieruchomości. Dotyczy to przeglądu infrastruktury budowlanej, instalacji, systemów energetycznych, sanitarnych, elektrycznych, izolacji termicznej, stanu fundamentów, dachu, elewacji oraz oceny ryzyka budowlanego, np. obecności wilgoci, grzybów czy pęknięć. Audyt techniczny może być również skierowany na określenie potrzeb remontowych czy modernizowanych nieruchomości, a także ocenę przyszłego potencjału rozwojowego nieruchomości.

3. Audyt komercyjny transakcji nieruchomościowej: Audyt komercyjny skupia się na ocenie aspektów ekonomiczno-finansowych związanych z transakcją nieruchomościową. Obejmuje analizę rynku nieruchomości, szacowanie wartości nieruchomości, potencjału inwestycyjnego, prognozowanie zwrotu z inwestycji, analizę kosztów i dochodów związanych z nieruchomością oraz ocenę ryzyka inwestycyjnego. Audyt komercyjny ma na celu zapewnienie kompleksowej oceny opłacalności transakcji nieruchomościowej, identyfikację ewentualnych ryzyk inwestycyjnych i dostarczenie informacji, które mogą służyć podjęciu decyzji inwestycyjnych.

Wszystkie te rodzaje audytu mają na celu dostarczenie Klientowi pełnej i rzetelnej informacji, która umożliwia podjęcie decyzji dotyczących nieruchomości lub transakcji nieruchomościowej.

Kontakt
Masz jakieś pytania?

Moja praca wymaga dokładnego poznania przedmiotu wyceny dlatego zachęcam Cię do kontaktu, aby omówić wszystkie szczegóły.

Skontaktuj się ze mną